portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Kontakt

Nachádzate sa na testovacej verzii portálu eGovZmluvy

Prevádzkovateľ služby:


eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
SK-84110 Bratislava
Slovenská republika

 

tel.: (02) 60 300 200
fax.: (02) 60 300 212
e-mail: info@eGovSystems.sk
www.eGovSystems.sk 

 

IČO: 35 827 521
DIČ: 2020 225 493
IČ DPH SK 2020 225 493
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 25658/B