portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

O službe

Nachádzate sa na testovacej verzii portálu eGovZmluvy

Služba eGovZmluvy je súčasťou profesionálneho eGovernment riešenia pre samosprávy eGov-služby a GovIS, ktoré sú už úspešne nasadené vo viacerých obciach a mestách (Svätý Jur, Bratislava-Staré Mesto a Devín a iné). Súčasťou týchto riešení je vzájomná integrácia a komunikácia informačných systémov samospráv prostredníctvom SOA (Service-oriented architecture - WebServices). Napr. služba eGovZmluvy týmto spôsobom ponúka možnosť automatického zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr prepojením na ekonomické agendy úradu.

 

Pre koho je služba určená
 • územné samosprávy (obce, mestá, mestské časti)
 • organizácie zriadené samosprávami (rozpočtové a príspevkové organizácie ako školy, mestské podniky a pod.)
 • iné povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Výhody nášho riešenia na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
       pre samosprávu a organizáciu
      pre návštevníkov
 • ihneď použiteľné profesionálne riešenie na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, so všetkou potrebnou funkčnosťou podľa zákona 546 / 2010 Z.z.
 • navrhnuté špeciálne pre samosprávy ako súčasť eGovernment riešení v spolupráci so samosprávami a ÚMS
 • intuitívna a jednoduchá obsluha - systém je navrhnutý tak, aby jeho obsluha nevyžadovala technické znalosti
 • umiestnenie na vlastnej webstránke pomocou jediného odkazu (v súlade s § 5a ods.5)
 • zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry prístupné aj centrálne na verejne dostupnom portáli
 • používanie formou služby bez potreby vývoja a údržby vlastného riešenia
 • aktualizácia bezplatne v rámci služby

 

 

 • intuitívne používateľské rozhranie pre návštevníkov, ktoré umožnuje jednoducho vyhľadávať, triediť a prezerať dokumenty

 • spoločné zobrazenie zmlúv, objednávok a faktúr - prehľad všetkých obchodných aktivít za určité obdobie, s konkrétnym partnerom alebo v určitom rozsahu ceny na jeden klik
 • zobrazovanie zmluvy vrátane všetkých dodatkov pre lepšiu orientáciu o aktuálnom stave právneho vzťahu
 • prehľadné zobrazenie dokumentu vrátane príloh a prípadnej fotodokumentácie (nepovinná informácia pre informovanie verejnosti o predmete právneho vzťahu)


 
Stiahnite si informačný leták »    Objednať »  


       

Pripravujeme

Službu neustále zdokonaľujeme, aby zodpovedala požiadavkám používateľov, aktuálnemu stavu legislatívy a technických podmienok jej efektívneho využitia. V najbližšej dobe pripravujeme:

 • vyhľadávanie dokumentov podľa rôznych kritérií
 • automatické a hromadné zverejňovanie priamo z ekonomickej agendy (účtovníctva) pomocou WebServices
 • možnosť vloženia zoznamu zverejnených dokumentov s plnou funkčnosťou zobrazovania a vyhľadávania priamo na Váš web prostredníctvom IFRAME
Najnovšie realizované úpravy a rozšírenia funkčnosti
 • vydávanie potvrdení o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. a overovanie zverejnenia zmlúv a ich aktuálneho znneia (vrátane dodatkov) podľa kontrolného kódu na vydanom potvrdení
 • link na web-stránku obce / mesta / organizácie z titulky stránky so zverejnenými dokumentami - kvôli umožneniu priameho kontaktu na zverej§ovatea (napr. pre nahlásenie chyby alebo požiadavku o viac informácií)