portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Potvrdenia

Nachádzate sa na testovacej verzii portálu eGovZmluvy

o zverejnení zmluvy podľa podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546 / 2010 Z.z.)

 

  1. Ak chcete vydať potvrdenie o zverejnení zmluvy, kliknite na tlacidlo [ vydať potvrdenie ] na zobrazenej zmluve
  2. Zobrazenú stránku vytlačte a nechajte potvrdiť na obecnom / mestskom úrade
  3. Na overenie správnosti potvrdenia a zobrazenie zverejnenej zmluvy zadajte kontrolný kód: 

 


Zadajte kontrolný kód: